Svenska som andraspråk

Kurserna i svenska som andraspråk ger ämnesteoretisk utbildning för dem som ska undervisa elever som har annat modersmål än svenska. Kurserna vänder sig också till andra studerande med intresse för ämnet. Man studerar bland annat svenskans uppbyggnad i jämförelse med andra språk, kulturkunskap och andraspråksinlärning.

Efter baskurserna i svenska som andraspråk finns möjlighet till studier på avancerad nivå. Institutionen har också forskarutbildning inom detta område.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin