Gränslös kunskap

Forskningens och utbildningens själva väsen är gränslöshet: Inte bara tankens frihet utan också överskridandet av kunskapsgränser till andra vetenskapliga discipliner, och av nationsgränser till det globala forsknings- och utbildningssamhället. Denna rörlighet är en förutsättning för de nya möten och impulser som bidragit till att flytta vetenskapens frontlinjer framåt genom århundrandena och bidragit till värdefulla upptäckter till nytta för individen och för samhället.

Låt dig inspireras!

Bläddra i Uppsala universitets digitala skrift Gränslös kunskap. Ta del av exempel på hur forskning och samarbeten kan göra långsiktig skillnad i vår omvärld.

Här kan du bläddra i skriften

Två forskare en man och en kvinna står och samtalar

Campus Uppsala - Pääboslingan

Pääboslingan – ett planerat cykelstråk mellan olika forsknings- och utbildningscentrum i Uppsala – har fått sitt namn efter Svante Pääbo, 2022 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. Under sin tid i Uppsala tillgodogjorde han sig universitetets stora vetenskapliga bredd genom att cykla mellan de olika centren.

För Nobelpristagaren Svante Pääbo tog allting sin början vid Uppsala universitet, där han tillbringade sin ungdom från år 1975 till 1986.

– På sätt och vis lärde jag mig allting här! Jag läste ryska och öststatskunskap under militärtjänstgöringen som tolk. Sedan följde egyptologi, medicin och en doktorsavhandling inom cellbiologi, berättar Svante Pääbo.

Pääboslingan – En cykeltur i Nobelpristagaren Svante Pääbos hjulspår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin