Röster om donationer

Donationer betyder mycket både för dem som generöst ger donationer och för dem som tacksamt tar emot dem. Möt några av dem som ger och får donationer vid Uppsala universitet.

Finansmannen Anders Wall

I många år har finansmannen Anders Wall haft ett stort engagemang för Uppsala universitet. Genom sina stiftelser har han finansierat nydanande genforskning, Anders Walls professur i entreprenörskap, stipendier till masterstudenter och mycket mer.

”En alldeles speciell relation”

Anders Wall.

Entreprenören Niklas Zennström

Entreprenören och filantropen Niklas Zennström vill bidra till att lösa de globala klimatproblemen, och ser mer forskning och utbildning som en förutsättning för att det ska lyckas. Genom att inrätta en tioårig gästprofessur i klimatledarskap vid Uppsala universitet har han kombinerat sina två engagemang.

Han vill bidra till att lösa klimatproblemen

Niklas Zennström.

Åländske affärsmannen Anders Wiklöf

Tack vare en donation från den åländske affärsmannen Anders Wiklöf har Uppsala universitet kunnat etablera en ny miljö inom hjärtforskning – ”Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning” – baserad på data från storskaliga befolkningsregister och biobanker.

”Planen är att få forskningen att expandera rejält!”

Anders Wiklöf.

Svensk-amerikanen Myrna G. Smith

Svensk-amerikanen Myrna G. Smith har under en lång följd av år stöttat runforskningen vid Uppsala universitet. Utöver återkommande generöst finansiellt stöd har hon även gjort ett testamentariskt förordnande om 1,5 miljoner dollar till stöd för att inrätta en professur i runologi. Detta för att säkra och utveckla framtidens forskningsmiljö inom runologi och språkhistoria.

”Jag hoppas att runforskningen ska fortsätta att utvecklas och blomstra även i framtiden”

Fysikern John Colonias

Tack vare en donation om totalt 100 000 dollar har en ny stipendiefond för forskarstudenter vid institutionen för fysik och astronomi inrättats. Colonias-Jansson stiftelse ska dela ut ett stipendium per år till en forskarstudent av företrädesvis grekiskt ursprung.

”Det är mitt sätt att ge någonting tillbaka”

Professor Karin Forsberg Nilsson

För cancerforskaren Karin Forsberg Nilsson skapar donationer en personlig relation mellan givaren och forskaren. Människor ger till det som ligger deras hjärta närmast och därför förutsätter relationen att donatorn känner förtroende för forskarna och för forskningen.

”Donationer är viktiga för bra forskning”

Professor Tobias Sjöblom

Tack vare donationer har professor Tobias Sjöblom och hans forskargrupp fått möjlighet att utveckla bättre verktyg för en mer individbaserad cancerbehandling.
– Den nya cancerbehandlingen styrs av vilka genskador tumören har. Därför är det viktigt att diagnostiken görs med bra verktyg så att patienten får rätt läkemedelsbehandling.

”Donationer möjliggör bättre målstyrd cancerbehandling”

Professorerna Olof Karis och Gabriella Andersson

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det enormt stora. Inom den astronomiska forskningen, som spänner över planetsystem och stjärnfysik till universums storskaliga struktur, spelar donationer en viktig roll.

”Donationer helt avgörande för verksamheten”

Masterstipendiaten Yan Shao

Yan Shao var en av de första kinesiska studenterna som fick Anders Walls stipendium för att gå en masterutbildning vid Uppsala universitet. Då visste han nästan ingenting om Sverige. Sex år senare är han klar med sin doktorsexamen och betraktar Uppsala som sitt andra hem.

Från Kina till doktorsexamen i Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin