Röster om donationer

Donationer betyder mycket både för dem som generöst ger donationer och för dem som tacksamt tar emot dem. Möt några av dem som ger och får donationer vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin