Karin Forsberg Nilsson: ”Donationer är viktiga för bra forskning”

Porträtt på Karin Forsberg Nilsson.

För cancerforskaren Karin Forsberg Nilsson skapar donationer en personlig relation mellan givaren och forskaren. Människor ger till det som ligger deras hjärta närmast och därför förutsätter relationen att donatorn känner förtroende för forskarna och för forskningen.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) får ibland ta emot donationer, främst riktade till cancerforskning eller genetisk forskning.

– Det är väldigt uppskattat och donationerna bidrar verkligen till att vi kan bedriva bra forskning, säger Karin Forsberg Nilsson, professor i stamcellsforskning.

Forskningen vid institutionen är till 60 procent externfinansierad, med medel från forskningsråd, stiftelser och fonder. En del av dessa, till exempel Cancerfonden och Hjärnfonden, bygger på donationer från privatpersoner.

– Donationer är extremt viktiga för svensk forskning i allmänhet. Det är förstås extra roligt när privatpersoner eller företag uppmärksammar att det görs bra forskning vid IGP och därför vänder sig aktivt till oss för att de vill donera pengar till forskningen. Det kan vara tidigare studenter som känner att de vill ge tillbaka till universitetet eller privatpersoner som har eller har haft anhöriga som är sjuka i cancer eller andra svåra sjukdomar. Med sin donation vill de bidra till att forskningen går fortare framåt.

– Det är vanligt att en donator tittar efter effekt i sjukvården, men det behöver inte vara så. De kan också ha ett genuint intresse av att stödja grundforskning om genetik.

Den här finansieringsformen skiljer sig från andra, menar Karin Forsberg Nilsson.

– Till skillnad från de gåvor som ges till Cancerfonden och som forskare kan söka stöd från, skapar dessa donationer en personlig relation mellan givaren och forskaren. Människor ger till det som ligger deras hjärta närmast. Relationen förutsätter därför att donatorn känner förtroende för oss och för vår forskning. Därför är vi angelägna att vårda långsiktiga relationer i personliga möten. Vi brukar bjuda in till regelbundna träffar och komma överens med donatorn om de önskar få skriftlig rapportering eller vara delaktiga i projektet på något annat sätt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin