Professor Karin Forsberg Nilsson:
”Donationer är viktiga för bra forskning”

Porträtt på Karin Forsberg Nilsson.

För Karin Forsberg Nilsson, dekan för medicinska fakulteten, skapar donationer en personlig relation mellan givaren och forskaren. Människor ger till det som ligger deras hjärta närmast och därför förutsätter relationen att donatorn känner förtroende för forskarna och för forskningen.

Medicinska fakulteten får ibland ta emot donationer, vilka riktas till olika ändamål inom såväl grundvetenskaplig som klinisk, patientnära forskning. Forskningen vid medicinska fakulteten är till nästan 70 procent externfinansierad med medel från forskningsråd, stiftelser och fonder. En del av dessa, till exempel Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Hjärnfonden, bygger på donationer från privatpersoner.

– Donationer är extremt viktiga för svensk forskning i allmänhet. Det är förstås extra roligt när privatpersoner eller företag uppmärksammar att det görs bra forskning vid fakulteten och därför vänder sig aktivt till oss för att de vill donera pengar till forskningen. Det kan vara tidigare studenter som känner att de vill ge tillbaka till universitetet eller privatpersoner som har eller har haft anhöriga som är sjuka i cancer eller andra svåra sjukdomar. Med sin donation vill de bidra till att forskningen går fortare framåt. Det är väldigt uppskattat och donationerna bidrar verkligen till att vi kan bedriva bra forskning, säger Karin Forsberg Nilsson.

– Det är vanligt att en donator tittar efter effekt i sjukvården, men det behöver inte vara så. De kan också ha ett genuint intresse av att stödja grundforskning inom till exempel genetik.

Den här finansieringsformen skiljer sig från andra, menar Karin Forsberg Nilsson.

– Till skillnad från de gåvor som ges till exempelvis Cancerfonden eller Hjärt-Lungfonden, som forskare sedan kan söka stöd från, skapar dessa donationer en personlig relation mellan givaren och forskaren. Människor ger till det som ligger deras hjärta närmast. Relationen förutsätter därför att donatorn känner förtroende för oss och för vår forskning. Därför är vi angelägna att vårda långsiktiga relationer i personliga möten. Vi brukar bjuda in till regelbundna träffar och komma överens med donatorn om de önskar få skriftlig rapportering eller vara delaktiga i projektet på något annat sätt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin