Tobias Sjöblom: Donationer möjliggör bättre målstyrd cancerbehandling

Porträtt på Tobias Sjöblom

Tack vare donationer har professor Tobias Sjöblom och hans forskargrupp fått möjlighet att utveckla bättre verktyg för en mer individbaserad cancerbehandling.

– Den nya cancerbehandlingen styrs av vilka genskador tumören har. Därför är det viktigt att diagnostiken görs med bra verktyg så att patienten får rätt läkemedelsbehandling. Idag används mjukvara som utvecklats för andra syften vilket gör att viktiga mutationer missas, berättar Tobias Sjöblom, professor i tumörgenetik.

Efter tio års grundforskning, ett genombrott inom metoder för mönsterigenkänning, och kartläggning av stora mängder gener, har forskargruppen lyckats ta fram en mjukvara som bättre än dagens lösningar hittar de mutationer som orsakar cancern hos en enskild patient..

– Genom att med hög precision kunna avgöra vilka mutationer som orsakar cancern hos respektive patient kan man målstyra behandlingen och minska både biverkningsriskerna och läkemedelskostnaderna, berättar Tobias Sjöblom.

För att kunna användas i vården måste mjukvaran godkännas som en medicinteknisk produkt av läkemedelsverk i EU och USA. Tobias Sjöblom och hans forskargrupp arbetar nu med den utmanande del av teknikutveckling som handlar om att gå från forskning till medicinteknisk produkt – en fas som är svår att hitta finansiering för.

– Donationerna underlättar den svårfinansierade men viktiga övergången mellan forskning och produkt för klinisk diagnostik, säger Tobias Sjöblom. Generösa gåvor från Mats Paulssonstiftelserna har gett oss möjlighet att vidareutveckla mjukvaran, undersöka om metoden ger bättre prestanda än andra metoder med hjälp av fälttester i klinisk verksamhet och påbörja arbetet med att få fram en medicinteknisk produkt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin