Entreprenören Niklas Zennström "Jag vill bidra till att lösa klimatproblemen"

Niklas Zennström.

Entreprenören och filantropen Niklas Zennström vill bidra till att lösa de globala klimatproblemen, och ser mer forskning och utbildning som en förutsättning för att det ska lyckas. Genom att bidra till inrättandet av en tioårig gästprofessur i klimatledarskap vid Uppsala universitet har han kombinerat sina två engagemang.

Niklas Zennström har engagerat följt utformningen av professuren där Uppsala universitet, varje eller vartannat år, bjuder in en ny gästprofessor.

– Jag är väldigt nöjd med hur professuren har utvecklats. Professorerna har varit mycket framgångsrika, såväl inom forskningen som i att involvera studenter och forskare på institutionen. Det är väldigt viktigt att påverka studenterna, det är först då man kan få storskalighet. Det ger ringar på vattnet.

Niklas Zennström har dubbel examen från Uppsala universitet; dels teknisk fysik dels ekonomi. Efter studierna blev han känd som grundaren av Skype där han var VD fram till år 2007. Idag driver han företaget Atomico, som investerar i teknikbolag, men också Zennström Philanthropies som stödjer verksamhet inom klimatforskning och entreprenörskap.

Han har varit engagerad i hållbar utveckling och miljöfrågor under lång tid. Med den senaste tidens manifestationer kring klimat och miljöfrågor, märks det att medvetenheten ökar.

– Jag tror att det framför allt drivs av ungdomar som är oroliga. Det är ju deras framtid det handlar om. Samtidigt finns det rent ekonomiskt och tekno­logiskt bättre möjligheter att hitta lösningar idag. Ett intressant tecken i tiden är också att många av dagens entreprenörer tänker på klimatet, när de funderar över vilka problem de ska lösa och vilka företag de ska bygga, menar Niklas Zennström. De satsar på ny teknologi och nya typer av produkter, men har också insikten att några av de här bolagen kan bli finansiellt framgångsrika. Parallellt ser vi investerare som inser att det långsiktigt är mycket bättre att investera i förnybar energi än energi som släpper ut koldioxid.

Niklas Zennströms bolag Atomico har investerat i flera företag där affärsidén är att bygga produkter och tjänster som använder mindre energi eller förändrar beteenden kring transporter och mat.

– Vi ser det som en väldigt bra investering som man kan tjäna pengar på, samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö.

Lika självklart som att investera i växande företag vill Niklas Zennström investera i forskning och utbildning. Han ser det som olika vägar att nå samma mål – ett mer hållbart samhälle.

– Den bästa långsiktiga investering ett samhälle kan göra är utbildning. Med bättre utbildning och mer forskning som förbättrar den grundläggande kunskapen, skapas förutsättningar för innovationer och för entreprenörer som använder vetenskap och teknik för att lösa problem. Allt det där hänger ihop och för mig har det varit viktigt att vara med i alla delarna.

Niklas Zennström åker gärna ut och träffar studenter, som han vill uppmuntra att satsa på entreprenörskap som yrkesval.

– För att lösa klimat- och miljöproblemen är förutsättningarna på sätt och vis bättre för nya entreprenörer än för etablerade bolag, som har betydande intresse av att fortsätta som tidigare, tror Niklas Zennström. Jag är övertygad om att behovet av klimatneutrala lösningar kommer att växa under de närmaste tio åren. Det måste växa. Därmed finns det också stora möjligheter för studenter och forskare på universitetet, särskilt de unga som har framtiden för sig.

– Det är givande dels karriärmässigt, men också för att man är med och skapar en positiv lösning. Det är också bra att kombinera datavetenskap, biologi eller medicin med energi. Där har Uppsala universitetet väldigt bra förutsättningar med alla sina olika fakulteter. Här finns både möjlighet till tvärvetenskaplig forskning och till entreprenörstänkande, så att man kan man vara med och påverka på ett positivt sätt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin