Finansmannen Anders Wall: ”En alldeles speciell relation”

Porträtt på Anders Wall

I många år har finansmannen Anders Wall haft ett stort engagemang för Uppsala universitet. Genom sina stiftelser har han finansierat nydanande genforskning, Anders Walls professur i entreprenörskap, stipendier till masterstudenter och mycket mer ...

Relation till Uppsala universitetet startade redan när han som tonåring gick på Katedralskolan i Uppsala. Han var en lantbrukarson från Giresta, som med hjälp av en lärare och en präst fått möjlighet att studera vidare på läroverket. För att tjäna pengar till uppehället sålde han kaniner på Fyristorg på lunchrasten. På vägen mellan Katedralskolan och Fyristorg passerade han ofta universitetshuset.

– Jag brukade dagdrömma om att kunna komma dit någon gång och så har det ju blivit. Jag har också under årens lopp haft väldigt många personliga vänner som varit forskare och professorer vid universitetet.

Anders Wall har inte själv studerat vid Uppsala universitet. Istället blev det ekonomistudier vid Han­delshögskolan som ledde vidare till arbete i industri­familjen Beijers olika bolag innan han blev vd för Kol och Koks (senare Beijerinvest). Han var då Sveriges yngste vd i ett börsbolag. Senare hade han ett flertal styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i Sve­riges största industriföretag, Volvo. Då han avgick som ordförande i Beijer Alma år 2016 var han börsens äldste styrelseordförande.

Idag är han styrelseordförande i Kjell och Märta Beijers stiftelse, som stödjer forskning och kultur, och i Anders Walls Stiftelse, som stödjer unga talanger inom forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling och musik.

Kjell och Märta Beijers stiftelse startades på 1970-talet och Anders Wall frågade dåvarande rektorn Martin H:son Holmdahl om det fanns någon spännande forskning som stiftelsen kunde stödja.

– Han tipsade om genforskningen och jag fick kon­takt med Ulf Pettersson, Ulf Landegren och Ulf Gyl­lensten. De tre kom sedan att bilda kärnan i Beijerlabo­ratoriet som lockade många framstående genforskare till Uppsala. Det var fantastiskt roligt att, som en av de första i världen, få vara med i ett sådant viktigt sammanhang.

Tack vare stöd från Kjell och Märta Beijers stiftelse har även en ny professur inom artificiell intelligens (AI) instiftats. med syfte att förstärka, förnya och vidareutveckla forskningen inom AI och maskininlärning. Vidare invigdes år 2022 Stiftelsens fjärde Beijerlaboratorium vid Uppsala universitet – Beijerlaboratoriet för artificiell intelligens – med fokus på tillämpning av AI inom livsvetenskaperna samt på AI:s samhällspåverkan.

En annan betydelsefull insats för universitetet är professuren i entreprenörskap, som bär Anders Walls namn. Med startpunkt i en insamling inom näringslivet i samband med Anders Walls sjuttioårsdag instiftades den år 2003, och finns alltsedan dess vid universitetet. Stiftelsens pris ”Årets Uppsalastudent” är ytterligare ett av Anders Walls initiativ. Det delas ut vid det årliga högtidlighållandet av universitetets födelsedag till en student som utmärkt sig i sina studier, i studentlivet och med sitt entreprenörskapstänkande.

– Vi vill visa hur företagande fungerar i praktiken och att entreprenörskap inte bara är lycka. Många är framgångsrika, men man ska inte glömma att resan dit är kantad av många problem och besvikelser. Jag brukar säga att den äkta entreprenören är den som kan ta sig igenom problemen och komma tillbaka.

När Anders Wall fyllde 80 år inrättades ett stipen­dieprogram för masterstudenter från länder utanför EU. Varje år får ett tjugotal studenter stipendier som täcker både studieavgiften och uppehället vid Uppsala universitet. Precis som med sina andra stipendier vill han vara med och stötta unga, talangfulla människor och bidra med resurser så att de kan uppfylla sina drömmar – såsom han själv fick hjälp en gång i tiden.

– Det är en glädje för mig att tacka prästen och skolläraren som gav mig möjligheten att studera en gång i tiden, att få ge tillbaka i en annan form.

Och det där universitetet, som Anders Wall passe­rade som ung läroverksstudent, har kommit att bli en stor och viktig del av hans liv.

– För mig är det här en alldeles speciell relation som inte bara har direkt med pengar att göra utan det är också ett engagemang, att vilja bidra till universitetet på olika sätt. Det är väldigt, väldigt roligt och stimulerande att vara med och skapa något som bereder så stor glädje. Jag är tacksam att få vara delaktig i utvecklingen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin