Språkpolitik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS178

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper inom områden som språkpolitik, språkplanering och språkvård. Språkliga ideologier och attityder samt hur dessa påverkar språk- och utbildningspolitiska beslut i ett samhälle behandlas i kursen. Kursen tar också upp det svenska klarspråksarbetet och olika aspekter av språkaktivism.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin