Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS189

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära dig om svenskans grammatik ur ett inlärarperspektiv och om mönster i svenskan som vi vet är svåra för personer som håller på att lära sig språket.

Varför kan man säga "Det där våningshuset är mitt hus" och inte "Det där våningshus är mitt huset"? För den som håller på att lära sig svenska är det viktigt att kunna välja rätt. Och hur förklarar man sådana mönster för en person som inte kan språket än?

Kursen Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv har fokus på just regler och förklaringar till mönster i den svenska grammatiken. Kursen ägnas åt grundläggande svensk grammatik, och du får extra tillfällen att befästa kunskaperna i kursens grammatikstuga. Du kommer att få tillämpa en del nya grammatiska kunskaper i enkla analyser av elevers svenskkunskaper i text, och du kommer att få besöka och observera svenskundervisning.

För den som undervisar i svenska som andraspråk är det värdefullt att ha kontrastiv kunskap om språk i världen, så du kommer även att få beskriva och analysera hur grammatiken kan se ut i många olika språk.

Distanskursens upplägg: Distanskursen genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

Kursen samläses med Svenska som andraspråk A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin