Samiska

Cirka 50 000 människor i Finland, Norge, Sverige och Ryssland talar samiska. Det samiska området, som på nordsamiska heter Sápmi och på sydsamiska Saepmie, sträcker sig idag från Idre i Dalarna till den östligaste delen av Kolahalvön och i området har samiska talats sedan urminnes tider.

Eftersom det samiska språkområdet är så vidsträckt har skillnader inom samiskan uppstått över tid, vilket har fått till följd att olika samiska språk utvecklats. I Sverige används fem olika skriftspråk, syd-, um-, pite-, lule- och nordsamiska, vilket återspeglar skillnaderna. Dessutom finns det särskilda skriftspråk för enare-, skolt- och kildinsamiska.

Språket har levt som talspråk under århundraden, och det är först under senare årtionden som de samiska skriftspråken har börjat användas mer allmänt. Den rika samiska språkskatten och folkkulturen utgör ett vitt forskningsfält.

Kurserna i samiska förmedlar kunskapen om de samiska språken, främst nord- och sydsamiska, och om samisk kultur och samhälle. Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Finsk-ugriska språk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin