Nordsamiska II

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SM009

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen innehåller en fortsatt översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett utökat basordförråd.

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt men har undervisning via internet en gång i veckan. Seminarierna ges i form av videokonferenser på kvällstid. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet.

Kursen samundervisas med Nordsamiska A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin