Nordsamiska II

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SM009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Referenslitteratur:

  • Guttorm, Inga; Jernsletten, Johan; Nickel, Klaus Peter, Davvin: nybörjarkurs i nordsamiska. 4, Stockholm, Utbildningsradion, 1985 (Liten grammatik i: Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 4, ; , s. 219–249.)
  • Nickel, Klaus Peter, Samisk grammatikk, Oslo, Universitetsforlaget, 1990

Ordböcker:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin