Samisk kultur och samiskt samhälle

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SM000

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar huvuddragen i samernas historia och kulturhistoria samt deras nuvarande samhällsförhållanden och ger en kort introduktion i samisk litteraturhistoria. Stor vikt läggs vid särdragen i samisk kultur. Kursen ger också kännedom om de uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden.

Kursen samundervisas med Nordsamiska A, Nordsamiska A2 och Sydsamiska A2.

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt. Kursen är helt nätbaserad. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin