Sydsamiska A2

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5SM011

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Utbildningen syftar till att öva praktiska färdigheter i att tala och skriva sydsamiska samt att ge grundläggande kunskaper om samisk kultur, samisk historia och samiska samhällsförhållanden.

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt. Kursen är helt nätbaserad. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker med tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin