Praktik i samiska

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5SM016

Våren 2024 Våren 2024, Sverige eller utomlands, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Praktik i samiska kan genomföras vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands som erbjuder arbetsuppgifter av värde för din studieinriktning och framtida yrkesverksamhet.

För att syftet med praktiken ska uppnås är det viktigt att du får möjlighet att arbeta med en mer omfattande arbetsuppgift (utredning eller projektarbete) som löper över en längre tidsperiod. I den teoretiska utbildningen utgör problemformulering, insamling av data, analys och presentation av resultat viktiga inslag. Praktiken ska leda till ökad anställningsbarhet.

Praktik kan ske endast på en av institutionen i förväg godkänd praktikplats. Du ansvarar själv för att få en praktikplats. Praktiken omfattar en halv termin (cirka tio veckor) och fullgörs normalt under terminstid.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin