Samisk kultur och samiskt samhälle II

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SM013

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en fördjupning i det samiska samhällets nuvarande förhållanden och grundläggande kunskap om nuvarande samisk kultur. Kursen ger också kännedom om samernas situation i ett minoritets- och urfolksperspektiv.

Kursen samläses med Nordsamiska B och Sydsamiska B.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin