Serbiska/kroatiska/bosniska

Serbiska, kroatiska och bosniska bör, inte minst av politiska skäl, betraktas som tre skilda slaviska språk, men de har delvis en gemensam historia fram till 1990-talet. För närvarande finns cirka 21 miljoner människor som talar dem.

Skillnaderna mellan de tre språken är inte större än att talare från Kroatien, Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina utan problem kan kommunicera med varandra. Språken skiljer sig vad gäller uttal och ordförråd medan grammatiken i stort sett är gemensam. Efter 1990-talets konflikt har skillnaderna mellan serbiska, kroatiska och bosniska accentuerats. Uttalet är lätt eftersom det ansluter nära till skriften. I realiakursen studeras samhällsförhållanden, historia och geografi. Nybörjartexterna är skrivna företrädesvis med latinskt alfabet men även kyrilliskt alfabet skall inläras.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Slaviska språk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin