Serbiska/kroatiska/bosniska D

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SB004

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig säkra teoretiska och praktiska kunskaper i serbiska/kroatiska/bosniska. Dessutom ska den ge insikt i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete. Du får möjlighet att öva dig i att både framställa och översätta texter i olika genrer. Du kommer dessutom i kontakt med ämnesrelevanta teorier och metodologier som förbereder dig för ditt eget vetenskapliga arbete. I detta arbete är du fri att anlägga det perspektiv som du är mest intresserad av. Du kan utforska en språkvetenskaplig fråga, studera ett litterärt verk eller undersöka ett kulturellt fenomen knutet till områdets historia eller samtida förhållanden. Du utvecklar dina vetenskapliga färdigheter genom att formulera relevanta frågeställningar samt planera och genomföra en egen studie med vilken du tillför nya kunskaper till ämnesområdet.

Distanskursens upplägg: Kursen ges helt på distans. Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter och hemtentamen på delkurs 2 (7,5 hp) och delkurs 3 (7,5 hp) samt ett självständigt arbete på delkurs 1 (15 hp).

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin