Serbiska/kroatiska/bosniska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SB005

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen syftar till att i förhållande till baskursen Serbiska/kroatiska/bosniska II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om språket och litteraturen på serbiska/kroatiska/bosniska.

Du får möjlighet att omsätta dina grammatiska kunskaper i praktiken genom konversationsövningar, textläsning och kreativa skrivuppgifter. Du kommer också att kunna förkovra dig i litteraturhistoria genom teoretiska verk som väver samman språkområdets politiska historia med viktiga litterära figurer och deras romankonst. Genom textläsning kommer du i kontakt med både skön- och facklitteratur skriven på serbiska, kroatiska, bosniska. Du utökar väsentligt ditt ordförråd och blir säkrare i din muntliga såväl som skriftliga språkfärdighet.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet 1-2 gånger i veckan. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin