Serbiska/kroatiska/bosniska C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SB000

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om serbiska/kroatiska/bosniska samt utökade kunskaper om språkområdets litteratur och kultur. På denna nivå kommer du i kontakt med texter och verk av större svårighetsgrad. Kursen erbjuder möjligheter till mer omfattande övning i litterär översättning, konversation samt avancerade skrivuppgifter. Du får en god överblick över relevanta forskningsämnen och teoretiska perspektiv på språkområdet. Du övar också dina färdigheter i att förhålla dig vetenskapligt till frågeställningar inom språk-, litteratur- och kulturstudier.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet 1-2 gånger i veckan. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin