Serbiska/kroatiska/bosniska II

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5SB002

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger ökade praktiska och teoretiska kunskaper om och i serbiska/kroatiska/bosniska och en orientering om främst Serbien, Kroatien samt Bosnien och Hercegovinas historiska utveckling, politiska skeenden och förhållanden i modern tid samt nuvarande aktuella samhällsfrågor, en orientering i kulturspecifika karaktärsdrag i språkområdet såväl som områdets geografi.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet 1–2 gånger i veckan. Hälften av seminarierna som ges i form av videokonferenser har obligatorisk närvaro. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin