Serbiska/kroatiska/bosniska I

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5SB001

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära dig ett språk som talas av drygt 20 miljoner människor och som en gång i tiden var känt som serbokroatiska. I samband med Jugoslaviens upplösning på 1990-talet bildades flera nya stater med nya officiella språk. Istället för serbokroatiska använder vi idag benämningen serbiska, kroatiska, bosniska idag vid Uppsala universitet. De tre språken har samma dialektala ursprung och ligger därför mycket nära varandra. Lär man sig ett av dem får man de övriga två på köpet. Det är dessutom ett av Sveriges fyra största språk, efter svenska, finska och arabiska. Med språkkunskaper i serbiska, kroatiska, bosniska utvecklar du även en förståelse för språkområdets fascinerande historia, kultur och litteratur.

På Serbiska/kroatiska/bosniska I arbetar du med grunderna i formläran, får ett visst basordförråd samt ett acceptabelt uttal. Du repeterar också den grammatiska terminologin för att sedan fortsätta med språkvetenskapliga studier. Kursen passar för såväl nybörjare som studenter som har läst serbiska, kroatiska, bosniska som modersmål och vill repetera samt aktivera språket.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet 1-2 gånger i veckan. Hälften av seminarierna som ges i form av videokonferenser har obligatorisk närvaro. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin