Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SB007

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av språkområdets historia, politiska förhållanden, kultur och geografi samt av slaviska folk och språk.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt med kursens fortlöpande uppgifter. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Kursen samundervisas med Serbiska/kroatiska/bosniska II.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin