Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SB007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SB007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Serbiska/kroatiska/bosniska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2007
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även på SKB II som delkurs 2 Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha grundläggande kännedom om språkområdets historia, politiska förhållanden, kultur och geografi

- ha viss kännedom om slaviska folk och språk

Innehåll

Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av språkområdets historia, politiska förhållanden, kultur och geografi samt av slaviska folk och språk.

Undervisning

Delkursen ges i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs SKB I och SKB II. Kursen kan tillgodoräknas på SKB II som delkurs 2 Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin