Grekiska och bysantinologi

Avancerad nivå inom huvudområdet grekiska och bysantinologi bygger vidare på grundnivån i grekiska. Den avancerade nivån erbjuder ett helhetsgrepp på den klassiska och klassicerande grekiskan under hela den antika och bysantinska perioden, men lämnar också utrymme för fördjupning inom specifika epoker, genrer och metodologier på basis av institutionens forskningsmiljö och individuella intressen, till exempel utifrån uppsatsarbetet.

Det avancerade kursutbudet inkluderar kurser i grammatik, språkhistoria, breddnings- och fördjupningskurser i prosa och poesi samt tematiska kurser som behandlar specifika aspekter på aktuell forskning inom grekisk filologi med fokus på teori och metoder. Det finns också möjlighet till praktik. Vid sidan av uppsatskurserna utgörs utbudet av kurser om 7,5 hp. Delar av utbudet är periodiserat (alla kurser ges inte alla terminer) men samtliga kurser ges inom en tvåårsperiod, vilket är den normala tidsåtgången för en masterexamen.

Studierna på avancerad nivå i grekiska och bysantinologi leder fram till en magister- eller masterexamen inom huvudområdet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin