Grekisk grammatik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GR700

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen består av en systematisk och i förhållande till tidigare nivåer fördjupad genomgång av formlära och syntax med utgångspunkt i en standardgrammatik och genom översättning till grekiska. Utvalda grammatiska fenomen problematiseras utifrån moderna lingvistiska perspektiv. Kursen innefattar också stil- och diskursanalys av grekisk text.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin