Grekisk grammatik

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5GR700

Huvudgrupp 1

Ytterligare artiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Referenslitteratur

  • Smyth, Herbert Weir, Greek grammar, [New ed.], Cambridge, Mass., Harvard U.P., 1956

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin