Antik grekisk och bysantinsk historieskrivning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GR703

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar läsning av cirka 200 sidor antik grekisk och bysantinsk historiografi i original (till exempel Thukydides, Plutarchos, Anna Komnena eller Niketas Eugenianos) samt översättningar och vetenskaplig litteratur. Syntax, stilistik och förhållandet mellan innehåll och form analyseras och diskuteras kontinuerligt, vilket innebär att originaltexterna studeras ur både språkhistorisk och litteraturvetenskaplig synvinkel.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin