Retorik

Från antiken och fram till 1800-talet var retoriken ett obligatoriskt ämne vid alla högre skolor i Västerlandet. Då liksom nu genomgår studerande i retorik övningar i att tala och skriva väl. Men retoriken är inte bara en praktisk konst utan även en teori om människan, samhället och språket. Teorin handlar om hur man ska bygga upp en argumentation, komponera ett tal eller en skriven text, anpassa språket efter ämne, åhörare och situation samt tala och uppträda för att övertyga andra.

Retoriken handlar om kommunikation genom språk, bild och agerande, och retorikens mönster kan studeras i alla sammanhang inom politiken, juridiken, predikokonsten etc. Ett demokratiskt samhälle förutsätter medborgare som har rätt och förmåga att uttrycka sig. Det innebär också analytiskt studium av språkets makt.

Vid avdelningen för retorik på litteraturvetenskapliga institutionen kan man läsa retorik upp till forskarutbildningsnivå; retorik är en av inriktningarna inom masterprogrammet i humaniora.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin