Retorik och propaganda

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LV103

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Under de senaste hundra åren har den politiska propagandan fått en allt större betydelse i samhällsutvecklingen, från Nazitysklands framväxt till dagens populistiska rörelser. Det är uppenbart att en kunskap om propagandans former och teoretiska förutsättningar blir allt viktigare för att förstå var vi befinner oss idag.

Kursen inriktar sig på tre lika tungt vägande områden: propagandans historia, propagandateori och analys av propagandistisk kommunikation. Du får öva dig att analysera propagandistiska budskap i film, bilder och text. Kursen inbegriper också frågan om propagandans plats i samtiden och dess förhållande till retoriken, med särskilt fokus på frågor rörande fake news, konspirationsteorier och informationsbubblor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin