Retorik C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LV214

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen fördjupas kunskapen om retorikvetenskaplig teori och metod, och förmågan till avancerad problemdiskussion utvecklas. Kursen omfattar ett självständigt arbete om 15 hp, samt två obligatoriska kurser: Att forska i retorik, 7,5 hp, och Aktuella forskningsproblem i retorikvetenskapen, 7,5 hp.

Distanskursens upplägg: Undervisningen på distanskursen är nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Examination sker i form av obligatoriska chattar (eller motsvarande) och skriftliga inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin