Retorik C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LV214

Det finns en senare version av litteraturlistan.

1. Teori och metod

Ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

Textkompendium

  • Vetenskapliga texter, Litteraturvetenskapliga institutionen (Köps på institutionen)

2. Valfri delkurs

Fastställda litteraturlistor för de valfria delkurserna (7,5 hp) tillhandahålles hos studievägledaren eller via institutionens hemsida, www.littvet.uu.se

3. Uppsatskurs

Ett antal vetenskapliga uppsatser och bibliografiska hjälpmedel enligt lärarens anvisningar.

  • Viklund, Jon, Handledning för uppsatsskribenter i retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, 2013, Länk till handledningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin