Retorik C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LV214

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteraturlista finns tillgänglig på kursplattformen senast fem veckor innan kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin