Retorik B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LV212

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper om retoriken som modern vetenskaplig disciplin, dess teori och dess historia från antiken till nutiden. Dessutom utvecklas dina kunskaper om retoriska perspektiv på stil och berättande i olika sakprosagenrer från essäistik till vetenskapligt akademiskt skrivande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin