Fakta och fiktion - vetenskap, samhällskriser och individens roll i skönlitteraturen

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5RU001

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Idag är det viktigare än någonsin att kritiskt granska och värdera fakta såväl som fiktionsberättelser som tar sig an de olika utmaningar som världen står inför. Denna tvärvetenskapliga kurs riktar sig till studenter från humanistiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska ämnen som vill fördjupa sig i och kritiskt analysera kulturella berättelser om hur vetenskapen bemöter samhällskriser och klimatförändringar. Med perspektiv från olika discipliner belyser kursen de frågor som uppstår då forskarna ska kommunicera med medierna och med samhället som helhet.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin