Fakta och fiktion - vetenskap, samhällskriser och individens roll i skönlitteraturen

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5RU001

Skönlitteratur

  • Powers, Richard, The overstory, London, Vintage, 2019Obligatorisk
  • Le Guin, Ursula K., The word for world is forest, London, Gollancz, an imprint of the Orion Publishing Group Ltd., 2022Obligatorisk (eller valfri utgåva)
  • Le Guin, Ursula K., Vaster than Empires and More Slow, (35 s., valfri utgåva)Obligatorisk
  • Nicholas, Kimberly, Under the sky we make: how to be human in a warming world, New York, G.P. Putnam's Sons, [2021]Obligatorisk (10 s., utdrag tillhandahålls i Studium; hela boken ska finnas på UUB; valfri utgåva)
  • Jahren, Hope, Lab Girl: a story of trees, science and love, London, Little, Brown Book Group, 2016Obligatorisk (15 s., utdrag tillhandahålls i Studium; hela boken ska finnas på UUB; valfri utgåva)
  • Carson, Rachel, Tyst vår, .Obligatorisk (15 s., utdrag tillhandahålls i Studium; hela boken ska finnas på UB; valfri utgåva)

Facklitteratur

  • Carson, Rachel, ur Silent Spring, ., 1962Obligatorisk (15 s., tillhandahålls i Studium)
  • Pettersson, Torsten, Lånade drömmar - fiktion och verklighet. Den första Fredrik Cygnaeus-föreläsningen vid Helsingfors universitet, i Historiska och litteraturhistoriska studier 2007:82Obligatorisk (12 s., tillhandahålls i Studium)
  • Pettersson, Torsten, Vad är vetenskaplighet inom humaniora?, i Dolda principer (Lund: Studentlitteratur), 2002Obligatorisk (15 s., tillhandahålls i Studium)
  • McIntyre, Lee C., The scientific attitude: defending science from denial, fraud, and pseudoscience, Cambridge, The MIT Press, [2019]Obligatorisk

Utöver ovannämnda verk tillkommer ett antal kortare artiklar som tillhandahålls i Studium

Andra medier

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin