Fakta och fiktion - vetenskap, samhällskriser och individens roll i skönlitteraturen

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5RU001

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Skönlitteratur

  • Brooke-Rose, Christine, Subscript, Manchester, Carcanet, 1999Obligatorisk (ur Subscript, mikroorganismers "upplevelseperspektiv", ca 15 s. , tillhandahålls i Studium)
  • Camus, Albert, Pesten, [Stockholm], Albert Bonniers förlag, [2021]Obligatorisk
  • Itäranta, Emmi, Minnet av vatten, Stockholm, Modernista, [2020]Obligatorisk
  • Porter, Katherine Anne, Pale horse, pale rider: the selected stories, London, Penguin Books, 2011Obligatorisk ("Pale Horse, Pale Rider" [1939] [ca 50 s.])
  • Powers, Richard, The overstory, London, Vintage, 2019Obligatorisk

Facklitteratur

  • Britton, Tom, Pest, kolera och matematik - vad kan matematik och statistik lära oss om smittsamma sjukdomars utbredning, i Människor och matematik - läsebok för nyfikna, 2008, http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/301326_britton.pdfObligatorisk
  • Carson, Rachel, ur Silent Spring, ., 1962Obligatorisk (15 s., tillhandahålls i Studium)
  • Pettersson, Torsten, Lånade drömmar - fiktion och verklighet. Den första Fredrik Cygnaeus-föreläsningen vid Helsingfors universitet, i Historiska och litteraturhistoriska studier 2007:82Obligatorisk (12 s., tillhandahålls i Studium)
  • Pettersson, Torsten, Vad är vetenskaplighet inom humaniora?, i Dolda principer (Lund: Studentlitteratur), 2002Obligatorisk (15 s., tillhandahålls i Studium)
  • McIntyre, Lee C., The scientific attitude: defending science from denial, fraud, and pseudoscience, Cambridge, The MIT Press, [2019]Obligatorisk

Utöver ovannämnda verk tillkommer ett antal kortare artiklar som tillhandahålls i Studium

Andra medier

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin