Retorikvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LV256

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen fördjupar och utvecklar retorikvetenskapliga metoder och teoretiska kunskaper. Vidare syftar kursen till att du ska lära dig att formulera kvalificerade vetenskapliga problem på en hög nivå, samt fördjupa dina färdigheter i att diskutera sådana problem i skrift.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin