Retorikvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LV256

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LV256
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Behörighetskrav

Behörig att antas till kursen är den som antagits till någon av fakultetens magisterkurser, magisterprogram eller masterprogram eller har kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin