Retorik A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LV211

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vad är det som gör tal och texter övertygande? Hur använder vi människor språk och symboler för att påverka varandra? Den moderna retorikvetenskapen handlar om att undersöka språkets och kommunikationens roll i kultur och samhälle. Retorik A ger dig grundläggande kunskaper i retorikens historia, äldre såväl som nyare teoribildning; den ger träning i retorisk analys och en fördjupning om modern politisk retorik. Du får dessutom träna din förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift.

Kursen tar fasta på en grundläggande pedagogisk idé inom retoriken: att teoretiska kunskaper fördjupas med praktiska övningar, liksom praktiska färdigheter utvecklas bättre i samband med studier av teorin. Under kursens gång får du också öva dig att skriva akademiskt och att undersöka retoriska problem. Kursen tränar kort sagt färdigheter som är användbara i all form av yrkesverksamhet i dag: att kritiskt kunna reflektera över budskap som möter oss och att själv kunna formulera sig på ett konstruktivt och effektivt sätt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin