Retorik A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LV211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

KURSLITTERATUR

Kursdeltagarna förväntas kunna inhämta texter på engelska, danska och norska. De litteraturlistor som meddelas är delvis att betrakta som förslag. Utbyten kan företas av lärare och studerande i samråd.

Observera att angivna utgåvor/upplagor kan bytas ut mot senare utgåvor.

1. Retorikens grunder

Utöver ovanstående läses ett antal tal, texter och artiklar enligt lärarens anvisningar.

2. Det skrivna ordets retorik

Utöver ovanstående läses ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

3. Retorisk analys

Utöver ovanstående läses ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

4. Det talade ordets retorik

Utöver ovanstående läses ett antal texter enligt lärarens anvisningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin