Retorik A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LV211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

KURSLITTERATUR

Kurslitteratur i urval. Fullständig lista finns på kursens sida i Studentportalen.

Observera att angivna utgåvor/upplagor kan bytas ut mot senare utgåvor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin