Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LV069

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen undersöker på vilka sätt känslor - historiska och samtida - kan göras till föremål för kulturhistorisk analys. Kursen tar sin utgångspunkt i den Emotional Turn som ofta diskuterats på senare år i framför allt anglosaxisk forskning.

Med utgångspunkt i såväl klassisk som modern forskning undersöks ett antal känslouttryck från litteratur, konst, populärkultur med mera ur ett brett historiskt perspektiv. Särskilt fokus ligger också på frågan huruvida dessa känslouttryck kan sägas uttrycka, eller spegla, specifikt svenska förhållanden. Genomgående i kursen diskuteras på vad sätt, och i vad mån, det är meningsfullt att tala om en specifikt svensk (eller skandinavisk) emotionell kultur, och på vad sätt denna i sådana fall skulle skilja sig från den generellt västerländska.

Kursen kombinerar perspektiv från retorik, sociologi, cultural studies och estetiska vetenskaper. Här studeras ett antal exempel på politisk och estetisk kommunikation från olika historiska epoker. Därtill belyses problematiken genom ett antal teoretiska arbeten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin