Biologi, fysik, geovetenskap och kemi

Fascineras du av hur naturen fungerar? Som naturvetare eller civilingenjör arbetar du med företeelser i naturen eller universum och söker svar på frågor som berör oss alla. All teknik har sin grund i naturvetenskapen. Det kan handla om att lösa uppgifter som rör klimatet, naturvård, universums uppkomst, vår hälsa, jordens utveckling och hur saker och ting är uppbyggda.

Program

Apotekarprogrammet Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi – Ingång för samhällsvetare Kandidatprogram i fysik – Astronomi Kandidatprogram i fysik – Fysik Kandidatprogram i fysik – Geofysik Kandidatprogram i fysik – Meteorologi Kandidatprogram i fysik – Meteorologi och klimatfysik Kandidatprogram i geovetenskap Kandidatprogram i geovetenskap – Ingång för samhällsvetare Kandidatprogram i kemi Masterprogram i analytisk kemi – EACH Masterprogram i batteriteknik och energilagring Masterprogram i biofysik Masterprogram i bioinformatik – Biologibakgrund Masterprogram i bioinformatik – Datavetenskaplig bakgrund Masterprogram i biologi – Cell- och molekylärbiologi Masterprogram i biologi – Ekologi och naturvård Masterprogram i biologi – Ekosystem och akvatisk ekologi Masterprogram i biologi – Evolutionsbiologi Masterprogram i biologi – Immunologi och mikrobiologi Masterprogram i biologi – Miljötoxikologi Masterprogram i biologi – NABiS – samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik Masterprogram i biologiska läkemedel Masterprogram i biomedicin Masterprogram i evolutionsbiologi – MEME Masterprogram i forensisk vetenskap Masterprogram i fysik – Astronomi och rymdfysik Masterprogram i fysik – Energifysik Masterprogram i fysik – Geofysik Masterprogram i fysik – Kärn- och partikelfysik Masterprogram i fysik – Meteorologi Masterprogram i fysik – Meteorologi och klimatfysik Masterprogram i fysik – Teoretisk fysik – kvantfält- och strängteori Masterprogram i geovetenskap – Geologi Masterprogram i geovetenskap – Hydrologi/hydrogeologi Masterprogram i geovetenskap – Naturgeografi Masterprogram i geovetenskap – Paleobiologi Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser – SINReM Masterprogram i infektionsbiologi Masterprogram i innovativ medicin Masterprogram i kemi – Analytisk kemi Masterprogram i kemi – Bio- och nanomaterial Masterprogram i kemi – Biokemi Masterprogram i kemi – Fysikalisk kemi Masterprogram i kemi – Kemi för förnybar energi Masterprogram i kemi – Kemisk biologi Masterprogram i kemi – Organisk kemi Masterprogram i kemi – Teoretisk kemi och beräkningskemi Masterprogram i kvantteknologi Masterprogram i läkemedelsmodellering Masterprogram i läkemedelsutveckling Masterprogram i materialvetenskap Masterprogram i medicinsk forskning Masterprogram i medicinsk nuklidteknik Masterprogram i molekylär medicin Masterprogram i paleobiologi – PANGEA Masterprogram i precisionsmedicin Masterprogram i tillämpad bioteknik Receptarieprogrammet Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Biologi Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Fysik och matematik Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Geografi Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Kemi Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Naturkunskap

Saknar du behörighet? Gå basåret!

Om du vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten kan du läsa ett tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin