Masterprogram i kemi – Analytisk kemi

120 hp

Masterprogrammet i kemi, specialiserat på analytisk kemi, är nära kopplat till världsledande forskning och ger dig en spetskompetens inom analytisk kemi. Du kommer att få teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i olika analys-, separations- och detektionstekniker, inklusive statistiska metoder för dataanalys, som förbereder dig för tvärvetenskapligt arbete på hög nivå i både industri och akademi.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Kemiutbildningen fick omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad topp 100 av QS World University Rankings.

Masterprogrammet i kemi, specialiserat på analytisk kemi, har starka kopplingar till världsledande forskning inom masspektrometrisk analys av kemiskt komplexa prover, sådana prover med biologiskt eller miljömässigt ursprung. Programmet kommer att fördjupa sig i kvalitativa och kvantitativa aspekter av analytisk kemi, inklusive vanliga och toppmoderna metoder.

Lärarna är ledande experter inom analytisk kemi, med fokus på proteomik, metabolomik, lipidomik, neurokemisk analys, miljöanalys, enkelcellsanalys, avbildningsmasspektrometri, med en drivkraft att skjuta gränsen i masspektrometri, ofta med ett tvärvetenskapligt fokus. Du får möjlighet att arbeta med ditt examensarbete i en dynamisk forskningsmiljö i världsklass, antingen vid universitetet, på en nationell forskningsbyrå eller inom industrin. Du kommer att få grundläggande kunskaper i avancerad analytisk kemi och förvärva en spetskompetens genom fördjupade studier som täcker viktiga och moderna analytiska tekniker.

Under utbildningen kommer du att

 • få avgörande teoretiska och praktiska färdigheter för din framtida karriär
 • möjlighet att få praktisk erfarenhet av avancerad forskning
 • studera vid ett universitet med två nobelpris i kemi.

En examen från Uppsala universitet ger dig nära anslutning till utmärkt och världsledande forskning och möjlighet att utveckla ett personligt kontaktnätverk. Du kommer att träffa doktorander och post-docs som forskar vid Uppsala universitet för att bygga en stark forskningsmiljö. Våra forskargrupper har väl utvecklade samarbeten med (inter) nationella universitet, institutioner och forskningsbyråer, vilket ger gott om möjligheter att välja ett projekt för din masteruppsats och att knyta kontakter för din framtida karriär. I Uppsalaregionen finns också flera forskningsbyråer samt stora och små företag med behov av analytiska kemister för att arbeta med sina projekt, vilket ger lokala karriärmöjligheter.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Första terminen kommer du att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter, för att skapa en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa kurser är gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet i kemi. På den första kursen kommer du att få träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om aktuella trender inom sina respektive forskningsfält.

Under andra och tredje terminen kommer du att läsa fördjupande kurser i analytisk kemi, till exempel kriminalteknisk kemi. Du kommer få lära dig att använda den senaste utrustningen och metoderna inom separation och masspektrometri. Du kommer även att göra ett projekt som innefattar hela kedjan från planering av provtagning och preparering av prover, till att välja analysmetod och statistisk validering. Projektet avslutas med en presentation av arbetet. Därefter kan du ytterligare fördjupa dig i masspektrometri genom att välja kursen avancerad masspektrometri.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Exempel på examensarbeten:

 • T. Giannakoudi: Determination of organic phosphorus in soil samples by capillary zone electrophoresis coupled to electrospray ionization mass spectrometry.
 • M. Hao: Development of a methodology based solid-phase microextraction followed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (SPME/GC-MS) for the determination of semi-volatile organic extractables from pharmaceutical packaging systems.
 • N. Temitope: Argentation chromatography for the separation of complex aquatic mixtures and characterization of dissolved organic matters.
 • Zhen Yang: Mass spectrometric analysis of amine metabolites in human samples using chemoselective probes

Kurser inom programmet

Se studieplanen för programmet för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar i Sverige och internationellt, inte minst tack vare vår nära koppling till excellent och världsledande forskning. Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område, samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning, eller utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna efter examen varierar och kan till exempel innebära

 • forskning och utveckling inom akademi, myndigheter och offentlig sektor, eller företag
 • säkerhetsansvar och juridiska frågor
 • patentering av uppfinningar
 • marknadsföring och försäljningsövergripande arbete med hälso-, miljö- och hållbarhetsfrågor.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin