Masterprogram i kemi – Teoretisk kemi och beräkningskemi

120 hp

Vill du vara en del av banbrytande forskning inom teoretisk kemi och beräkningskemi? På masterprogrammet i kemi är vår inriktning nära kopplad till världsledande forskning, vilket ger dig en unik möjlighet att dyka djupt in i de mest spännande forskningsområdena. Med ledande experter som lärare får du chansen att göra ditt examensarbete vid forskningsfronten. Låt din passion för kemi ta dig till nya höjder och bli en del av något stort!

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

Programmet ger dig en stabil grund av teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom alla de viktigaste områdena inom teoretisk kemi och beräkningskemi, som kemisk bindning och elektronstruktur för molekyler och material, molekyldynamik- och Monte Carlosimuleringar.

Under utbildningen kommer du att

  • få möjlighet att ha en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
  • bygga en grund som gör det möjligt för dig att starta avancerade studier inom en rad moderna forskningsområden i akademin eller i branschen
  • vara en del av ett universitet med två nobelpris i kemi.

Ett centralt tema inom denna inriktning är att ge kunskapen som krävs för att kunna ägna sig åt avancerade studier inom ett brett fält av moderna forskningsområden inom akademien och industrin. Några viktiga exempel på sådana områden är förnybar energi och nya bränslen, heterogen och homogen katalys samt fotokatalys, nya material och deras egenskaper, modellering av biologiskt relevanta system samt nya spektroskopiska metoder.

För ditt examensarbete i teoretisk kemi och beräkningskemi kommer du att ha tillgång till många olika områden för din specialisering och du kommer att vara väl förberedd för en fortsatt karriär inom akademien eller industrin

Mångsidigheten inom området syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i den grupp där studenterna har sin mentor eller i en annan grupp inom ett relevant område, beroende på studentens intresse.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Första terminen kommer du att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet i kemi. På den första kursen kommer du även att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om vilka som är de aktuella trenderna inom sina respektive forskningsfält. Terminen avslutas med en profilkurs i teoretisk kemi och beräkningskemi.

Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom teoretisk kemi och beräkningskemi. Du kommer också att läsa kurser inom fotokemi och katalys som är relevanta för mycket av forskningen inom teoretisk kemi, som till exempel solceller och olika former av kemisk omvandling i katalytiska processer. Du läser också en specialiserad kurs i kvantkemiska metoder för både molekyler och fasta material.

Den tredje terminen innehåller ytterligare avancerade kurser inom områden som till exempel femtosekundlaserspektroskopi och simuleringsmetoder för biologiska molekyler och system. Du har också en kurs i statistisk termodynamik och simuleringsmetoder vilket är en av hörnstenarna inom teoretisk kemi och beräkningskemi. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för programmet för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt. Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbets­uppgifterna efter examen varierar och kan till exempel innebära:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning, eller av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin