Masterprogram i kemi – Bio- och nanomaterial

120 hp

Masterprogrammet i kemi, med inriktning på bio- och nanomaterial, är för dig som vill ha spetskompetens inom området. Studierna kombinerar teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom polymerkemi, organisk kemi, kemisk biologi och materialkemi. Du kommer att ha många möjligheter att bygga din karriär inom både den akademiska världen och industrin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

Programmet har starka kopplingar till världsledande forskning inom bio- och nanomaterial. Det är en unik specialisering med lärare som är ledande experter inom exempelvis vävnadsteknik och biomaterial. Utbildningen ger dig möjlighet att göra ditt examensarbete i en dynamisk och världsklassig forskningsmiljö, antingen vid universitetet eller i ett företag.

Under utbildningen kommer du att

 • få möjlighet till en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
 • få tillgång till avancerade forskningsinstrument
 • studera vid ett universitet med två nobelpris i kemi.

Det finns en stor flexibilitet inom programmet att välja kurser beroende på din bakgrund och intresse. Under den första terminen väljer du kurser inom biokemi/kemisk biologi eller kurser mer relaterade till fysikalisk kemi och ytkemi för att komplettera dina tidigare studier. Kurserna under de följande terminerna visar hur tvärvetenskapligt detta mycket aktiva forskningsfält är.

Mångfalden och mångsidigheten inom analytisk kemi syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i deras mentors forskningsgrupp eller i en forskargrupp inom ett annat relaterat område. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Uppsala universitet är en del av SciLifeLab där det kan finnas lämpliga projekt för en student inom bio- och nanomaterial. I Uppsalaregionen finns det flera både stora och mindre biotech-företag där du kan hitta intressanta projekt under din utbildning, vilket ger dig möjlighet att skapa ett breddat nätverk av kontakter.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Första terminen kommer du att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet. På den första kursen kommer du att få träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om aktuella trender inom sina respektive forskningsfält.

Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom till exempel biomaterial, mjuka material, yt- och kolloidkemi och organisk kemi. Bredden inom detta område och dess tillämpningar framgår även av kurserna i nanobioteknik, som följs av en kurs som behandlar både de mekaniska egenskaperna hos mjuka material, men även ledande polymerer och polymerelektrolyter, där tillämpningarna sträcker sig från solceller till medicinska tillämpningar.

Alla kurser innehåller en kombination av teori och träning av experimentell färdighet.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för programmet för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar i Sverige och internationellt, inte minst tack vare vår nära koppling till excellent och världsledande forskning. Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel på:

 • Nouryon
 • Galderma
 • Mercodia AB
 • Rontis Corporation
 • Alfa Laval AB

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

 • forskning och utveckling
 • säkerhetsansvar och juridiska frågor
 • patentering av uppfinningar
 • marknadsföring och försäljning
 • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning, eller utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin