Masterprogram i kemi – Bio- och nanomaterial

120 hp

Studieplan, TKE2M, BINA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
BINA
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Valfri kurs 5 hp

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin