Kemisk bindning med beräkningskemi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB550

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en översikt av olika begrepp inom kemisk bindning och intermolekylär växelverkan och hur olika molekylegenskaper påverkas av dessa. En översikt av de viktigaste beräkningsmetoder som används för att studera struktur, bindning och dynamik på atomär/molekylär nivå inom kemin (nämligen kvantmekaniska beräkningar, kraftfältsberäkningar, Monte Carlo- och molekyldynamik-simuleringar). För- och nackdelar med olika beräkningsstrategier diskuteras. Datorlaborationer är en viktig del av kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin