Yt- och kolloidkemi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB303

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kännedom om ytkemiska grundbegrepp, grundläggande kunskap om fysikalisk kemi för kolloider i lösning samt en orientering om de vanligaste metoderna för att studera struktur och växelverkan i kolloidala lösningar. Dessutom ger kursen en introduktion till farmaceutiska och biotekniska tillämpningar för kolloidala, främst självassocierade, system.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin